Förbundsstyrelsen 2016


Ordförande

Örlkn Peter Thomsson, kurs 97

E-postadress: ordforande [a] sfro.se


Sekreterare

Örlkn Girion Blomdahl

E-postadress: sekreterare [a] sfro.se


Skattmästare

Örlkn John Forsell

E-postadress: skattmastare [a] sfro.se


Utbildningssekreterare

Örlkn Filip Brännström

E-postadress: utbildning [a] sfro.se


Ledamöter:

Örlkn Jonas Montgomery

Örlkn Johan Hamnegård

Örlkn Christian Hoas, Stockholmskretsen  

Örlkn Johan von Otter, Göteborgskretsen

Kn Johan Lindström, Malmökretsen


Personliga suppleanter för styrelseledamöterna

Örlkn Nils Kjellgren (för Blomdahl)

Lt Carl-Henrik Somp (för Forsell)

Kn Sabrina Jikander (för Brännström)

Örlkn Ulric von der Esch (för Hamnegård)

Lt Morgan Rindeskär (för Montgomery)

Mj Mats Wigert (för Hoas)

Örlkn Ulf Larson (för von Otter)

Kn Patrik Lilja (för Lindström)