Kontakt

Ordförande        Örlkn Peter Thomsson                ordforande(a)sfro.se

Sekreterare       Örlkn Girion Blomdahl             kansli(a)sfro.se


För övergripande frågor, kontakta sekreterare Örlkn Girion Blomdahl per e-post kansli(a)sfro.se.


En lista över samtliga ledamöter i styrelsen finns under ”Styrelsen”. Kretsarnas kontaktuppgifter finnes under fliken ”Kretsar”.


Om du vill engagera dig i förbundet, tag kontakt med förbundstyrelsens ordförande Kk Peter Thomsson, ordforande(a)sfro.se.


För att skicka in material till hemsidan eller tidningen, kontakta Örlkn Johan Hamnegård, ansvarig för informationsgruppen, info(a)sfro.se.


För information om och beställning av profilartiklar, skriv till profilartiklar(a)sfro.se.


Du uppdaterar dina adressuppgifter per e-post till rulla(a)sfro.se.


Örlkn Filip Brännström är utbildningsansvarig och nås på e-post utbildning(a)sfro.se.


Örlkn Johan Hamnegård är webbansvarig och nås på e-post webmaster(a)sfro.se.


Förbundets adress är:

Svenska Flottans Reservofficersförbund

Box 2147

103 15 STOCKHOLM


Besöksadress:

Lilla Nygatan 14