Malmökretsen

 
 

Den 22 oktober besökte medlemmar i SFRO/M och RiS Polarisbrytaren Oden vid kaj i Helsingborg där hon ligger i avvaktan på nästa resa till Antarktis och den Amerikanska forskningsstationen McMuro. Oden har fått uppdraget att bryta isränna in till forskningsstationens kaj dit en gång per år kommer ett containerfartyg med förnödenheter och utrustning samt ett tankfartyg med olja för uppvärmning. (Behövs då det kan vara ner mot -50° C under den kallaste perioden).

Resans första etapp går från Göteborg till Montevideo för besättningsbyte. Därifrån går färden vidare sydvart och man rundar Eldslandet och Kap Horn, den sydligaste punkten i världsdelen Sydamerika. Havet utanför heter Drakes sund och förbinder södra Atlanten med Stilla havet.

Kap Horn var som bekant förr i tiden alla sjömäns skräck. Udden är ofta insvept i dimma och vågorna går höga när det blåser isande stormvindar från Sydpolen.


Lars E Fränngård


Lars R Carlstedt vidare om Oden:


Oden har utrustats med ett nytt avancerat ekolod s.k. multibeamlod som lodar både på bredden och snett framöver för att man i tid skall kunna undvika att gå på okända grund. Ett vanligt ekolod registrerar som bekant bara djupet rakt ner. När det blir extra knepigt måste man köra i spiral framåt för att spana in omgivningen ordentligt.

Tekniskt är Oden klart annorlunda konstruerad än andra fartyg för att kunna ta sig fram i upp till sex meter tjock is. En meters is går hon nästan obehindrat igenom medan tjockare is och vallar kräver att hon sätts i krängning eller stöter sig fram. De två rodren är på vardera 28 m2 och i specialstål liksom bogen med en ståltjocklek på 47 mm. De två propellrarna är inkapslade i dysor.  Odens bunkerkapacitet är 4 000 m3. Vid fullt varv på båda axlarna i värsta isen går det åt 4 m3 i timmen.

Längden är 108 m, bredden 32 m och djupgåendet 8,5 m. De två dieselmotorerna är på 25 000 hk. Stambesättningen är 25 man och man kan ta med 50 forskare. När hon ger sig iväg är hon utrustad för hundra dagars självförsörjning. Det finns idag bara tre fartyg i världen som klarar den typ av uppdrag som väntar. Ett ryskt, ett från USA och så Oden.

Oden ägs av Sjöfartsverket, bemannas och sköts av Transatlantic men hyrs ut genom ett långsiktigt avtal med Polarforskningssekretariatet. Hon har varit basfartyg för flera internationella forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis. Nordpolen har besökts sex gånger.

 

Lars R Carlstedt

 

Besök på Polarisbrytaren Oden den 22 oktober 2009